Monday, September 13, 2010

Polen

Så...Plutselig bodde jeg i Polen. Eksamensperioden raste forbi, karakterene ble satt og sommeren kom. En reise gjennom Sverige, en til Tunisia og så til slutt Bergen, for å ta farvel.

Så satt jeg her da, på mitt nye rom i Bialystok. Skal være her en stund. seks år for å være eksakt.

University of Bialystok
Polen


No comments: