Sunday, June 29, 2008


"Hvis jeg ikke kan mislykkes,
Kan jeg ikke ta sjanser, og alt I livet
Som det er verdt å gjøre, involverer
Villighet til å ta en sjanse og involverer
sjansen for å misslykkes… jeg må
prøve, men jeg må ikke lykkes."

Madeleine L`Engle

No comments: