Friday, April 11, 2008


skulle likt aa se et norskt barn bygge seg en bil av papp... Her ser vi en liten gutt i Malawi, Nkata Bay som leker med bilen sin.

No comments: