Tuesday, August 28, 2007

Mambo!Det første ordet jeg har lært meg på swahili! Ser for meg at det kan bli en del utfordinger med dette språket, men ser på det, som en stor mulighet, ettersom dette er et av de mest talte språkene i Afrika...

No comments: